Ndryshimet klimatike kanë zgjidhje – nëse përfshijmë gratë

 Ndryshimet klimatike kanë zgjidhje – nëse përfshijmë gratë

Me afrimin e vitit 2030, vit i arritjeve të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm, lufta kundër ndryshimeve klimatike po intensifikohet çdo vit, e qeveritë që përdorin burime të ndryshme për t’i arritur ato.

Një nga qëllimet më kritike është duke arritur barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe vajzave duke pasur efekte pozitive në arritjen e qëllimeve të tjera të zhvillimit të qëndrueshëm, përfshirë arsimin cilësor, zbutjen e varfërisë, energjinë e pastër, zvogëlimin e pabarazive, hëndetin dhe mirëqenien, zhdukjen e urisë, ujin e pastër, rritjen ekonomike dhe më e rëndësishmja veprimet ndaj ndryshimeve klimatike.[1]

Sipas një skenari me “potencial të plotë” në të cilin gratë luajnë një rol identik në tregjet e punës si burrat, 28 trilion dollarë ose 26% do t’i shtoheshin PBB-së vjetore globale deri në vitin. Kjo është më se e mjaftueshme për të mbushur hendekun e nevojshëm për të financuar
betejën kundër ndryshimeve klimatike, e cila llogaritet në 530 miliardë euro (585 miliardë dollarë) në vit deri në vitin 2020 dhe 810 miliardë euro (894 miliardë dollarë) deri në vitin 2030.[2]


[1] https://www.weforum.org/agenda/2019/09/why-women-cannot-be-spectators-in-the-climate-change-battle/

[2] https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can- add-12-trillion-to-global-growth

Lexo më shumë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *